Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ.

Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel: 08-408 933 50.

Gå till Polyplanks sida på First North

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden