Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en
hemlig process. Våra profiler består av återvunnen plast och
kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
Svenska English

Finansiella kalendern

Polyplank lämnar ekonomisk information under året enligt nedan angivna informationsschema.

Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår, 1 januari – 31 december.
  • Bokslutskommuniké 2019, 23 mars 2020
  • Årsredovisning 2019, 28 april 2020
  • Delårsrapport januari-mars 2020, 7 maj 2020
  • Delårsrapport januari-juni 2020, 14 augusti 2020
  • Delårsrapport januari-september 2020, 6 november 2020
Finansiella kalendern

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden