Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2020-12-31

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 203 627 163 60,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 9 202 316 2,7
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 5 540 000 1,6
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  4 813 765 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 568 253 1,1
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 2 904 997 0,9
Uvesten, Tomas 2 627 350 0,8
Hellgren, Nils 2 531 599 0,7
Wahlén, Jonas 1 693 318 0,5
Wichman, Mette, inkl Företagshuset Kalmar AB 1 692 000 0,5
Summa de 10 största ägarna 238 200 761 70,5
Övriga ägare 99 830 631 29,5
Totalt antal aktier 338 031 392 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden