Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2021-09-30

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 213 515 571 53,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 16 875 467 4,2
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 7 060 000 1,8
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  5 659 904 1,4
Linusson, Hans 5 427 722 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB  5 405 082 1,4
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 3 868 570 1,0
Uvesten, Tomas 3 746 364 0,9
Wahlén, Jonas 2 950 000 0,7
Hellgren, Nils 2 900 000 0,7
Summa de 10 största ägarna 267 408 680 66,9
Övriga ägare 132 082 965 33,1
Totalt antal aktier 399 491 645 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden