Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en
hemlig process. Våra profiler består av återvunnen plast och
kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
Svenska English

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2020-08-25

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 202 128 879 59,8
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 11 863 874 3,5
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 5 540 000 1,6
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  4 653 765 1,4
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 2 904 997 0,9
Hellgren, Nils 2 531 599 0,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 410 092 0,7
Uvesten, Tomas 2 344 000 0,7
Futur Pension 1 754 796 0,5
Wichman, Mette, inkl Företagshuset Kalmar AB 1 692 000 0,5
Summa de 10 största ägarna 237 824 002 70,4
Övriga ägare 100 207 390 29,6
Totalt antal aktier 338 031 392 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden