I 20 år har vi utvecklat våra produkters livskedja enligt cirkulära modeller

Återvunnet råmaterial av termoplaster och organiska fibrer bildar tillsammans det unika och patenterade kompositmaterialet. Återbruk av materialet, resterna från produktionen går tillbaka in i produktionen och när den färdiga produkten i sig är förbrukad kan den återlämnas för omvandling till ny produkt.

Produktöversikt

Kort om oss

Polyplank tillverkar olika produkter med hjälp av vårt egenutvecklade återvinningsbara kompositmaterial bestående av återvunna termoplaster och organiska fibrer. Granulatet kan användas för traditionell sträng- och formsprutning och då samtliga Polyplanks produkter är återvinningsbara kan vi ta tillbaka använda produkter för materialåtervinning.

Läs mer

Historik

Bolaget grundades 1994 och samtidigt ansöktes om patent för den process som tekn. Dr. Leif Jilkén och ingenjör Stig Nilsson utvecklat.

Läs mer

Nyheter

Här har du möjlighet att ta det av våra senaste nyheter.

Läs mer

Inspiration

Se hur våra produkter ser ut i riktiga miljöer och låt er inspireras av fantastiska bilder.

Läs mer

Produkter

Polyplank verkar inom fyra affärsområden och har en väl utvecklad produktportfölj. Läs mer om våra olika produkter.

Läs mer

Mer information


Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se