Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Styrelse

Styrelsen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:


Leif Jilkén

– Född 1947. Styrelseordförande mellan 2009-2018, numera ledamot. Suttit i styrelsen sedan bolagets grundandes 1994. En av grundarna till Polyplank. Tekn dr i hållfasthetslära. Tidigare verksam vid Linnéuniversitetet. Investerare i ett tiotal utvecklingsbolag, delägare i Stångåkonsult i Kalmar HB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ) : 204 363 332 genom Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB.

Henrik von Heijne

– Född 1943. Styrelseledamot sedan september 2013. Tidigare ekonomichef för Rydgruppen, tidigare auktoriserad revisor vid Öhrling PWC i Kalmar, tidigare verksam med undervisning på magisternivå i internationell revision med hållbarhetsredovisning vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Övriga styrelseuppdrag : Commercial TV in Kalmar AB och Reclaim Lite (suppleant).

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ) : 87 500

Annika Fernlund

– Född 1978. Styrelseledamot från 2016, numera styrelseordförande sedan 2018. Utbildad vid LTH, Civilingenjör Väg och Vatten och erlagd examen från Arkitektskolan 2006. Annika har arbetat inom byggbranschen i södra Sverige i 10 år, dels som föreskrivande arkitekt och dels som byggprojektledare. Hon har stor erfarenhet av designprocessen och svensk bygglagstiftning. Annika har idag en anställning på fastighetsutvecklingsbolaget Penna till spik AB och är aktiv inom olika nätverk som fokuserar på Cirkulär Ekonomi i fastighetsbranschen. Hon ser en enorm potential i PolyPlank AB som bolag genom dess erfarenhet och kompetens inom cirkulära affärsmodeller och produktionsmetoder.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 4 813 765 genom Penna till Spik AB och Annika Fernlund personligen.

Mette Wichman

– Född 1950. Styrelseledamot sedan 2016. Vd, styrelseledamot och 50% ägare i Företagshuset Kalmar AB (1986- ). Bolaget drev under flera år kontorshotell i Kalmar och idkar nu värdepappersförvaltning i Kalmar. Hon är även styrelseledamot i Kalmar Läkarhus AB (1986- ) som ägs av Företagshuset Kalmar AB. Dessutom styrelseledamot i Virserum Invest AB (2014-2016) och Bösebo Fiber ek. förening (2013- ). Mette har varit verksam inom fastighetsbranschen fram till 2015 och innehaft olika styrelseuppdrag inom detta område. Under åren 2002-2014 var hon ordförande för Fastighetsägarna i Kalmar län och under 2004-2013 styrelseledamot i Fastighetsägarna GFR AB och ek. förening.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 1 692 000 genom Företagshuset Kalmar AB och Mette Wichman personligen.

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden