Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Vår affärsidé

"PolyPlank - Det bästa av två världar"

PolyPlank tillverkar återvinningsbara produkter av återvunnen plast och spill av träfiber.
Genom en unik tillverkningsprocess får det genererade kompositmaterialet de bästa egenskaperna från två världar:
- fukt och rötbeständig från plasten samt
- estetiska och bearbetningsmässiga mervärden från träfibrerna.

Som system eller profiler för fastighetssektorn, bullerreducerande plank eller industriapplikation så ska PolyPlanks produkter fylla sin funktion inom planetens gränser.
Minimalt underhåll med maximal hållbarhet. 
PolyPlanks affärside

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden