Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en
hemlig process. Våra profiler består av återvunnen plast och
kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
Svenska English

Teckningsoption TO2

Information till innehavare av Poly TO2
Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av TO2
PolyPlank memorandum 2018-05-24, villkor för TO2


Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden