Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Teckningsoption TO2

Information till innehavare av Poly TO2
Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av TO2
PolyPlank memorandum 2018-05-24, villkor för TO2


Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden